News  

Daftar Lengkap Pengurus PBNU 2022-2027, Nusron Waketum Gus Ipul Sekjen Mardani Maming Bendum

Ketum PBNU Yahya Cholil Staquf telah mengumumkan kepengurusan PBNU periode 2022-2027. Pengurus ini didominasi berbagai kalangan. Selain kiai sepuh, tokoh NU, ada juga kalangan politikus, hingga pengusaha.

Gus Staquf mengumumkan Saifullah Yusuf alias Gus Ipul menjadi Sekjen. Sementara itu, Ketum HIPMI yang juga politikus PDIP Mardani Maming menjadi bendahara. Politikus Golkar Nusron Wahid diplot menjadi Waketum.

Sejumlah tokoh perempuan seperti Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dan putri almarhum Gus Dur, Alissa Wahid, juga menjadi pengurus PBNU. Khofifah dan Alissa menjadi Ketua PBNU.

Tokoh senior NU seperti KH Ma’ruf Amin, KH Mustofa Bisri alias Gus Mus, serta eks kompetitor Gus Yahya di muktamar, KH Said Aqil Siraj juga menjadi pengurus. Ada pula nama Habin Lithfi bin Yahya.

Berikut susunan pengurus lengkap PBNU 2022-2027:

MUSTASYAR

KH. A. Mustofa Bisri
Prof. Dr. KH. Ma’ruf Amin
KH. Nurul Huda Djazuli
KH. Anwar Manshur
KH. Dimyati Rois
Habib Luthfi Bin Yahya
TGH. LM. Turmudzi Badaruddin
Prof. Dr. KH. Said Aqil Siroj, MA
Nyai Hj. Nafisah Sahal Mahfudz
Nyai Hj. Shinta Nuriyah A. Wahid
Nyai Hj. Machfudhoh Aly Ubaid
KH. Taufiqurrahman Subkhi
KH. Fuad Nurhasan
KH. Muhtadi Dimyathi
KH. Ulin Nuha Arwani
Habib Zein bin Umar bin Smith
KH. Muhammad Romli
AGH. Dr. Baharuddin HS, MA
KH. Jirjis Ali Maksum
KH. Bunyamin Muhammad
Syaikh H. Hasanoel Basri HG
KH. As’ad Said Ali
Prof. Dr. KH. Machasin, MA
Prof. Dr. KH. Artani Hasbi
AGH. Habib Abdurrahim Assegaf
KH. Muhammad Nuh Ad-Dawami
KH. Abdullah Ubab Maimoen
KH. Zaky Mubarok
KH. Mustafa Bakri Nasution
KH. Abdul Kadir Makarim
Dr. Muhammad A.S. Hikam, MA, APU
Drs. KH. Ahmad Chozin Chumaidi
KH. Muhammad Hatim Salman, LC
H. Herman Deru, SH, MM

SYURIYAH

Rais Aam: • KH. Miftachul Akhyar
Wakil Rais Aam:
KH. Anwar Iskandar
KH. Afifuddin Muhajir
Rais:
KH. Muhammad Mushtofa Aqiel Siroj
KH. Abun Bunyamin Ruhiyat
KH. Ali Akbar Marbun
Prof. Dr. KH. Zainal Abidin
KH. Idris Hamid
KH. Adib Rofiuddin Izza
KH. Abdullah Kafabihi Mahrus
KH. Ubaidillah Faqih
KH. Masdar Farid Mas’udi
KH. Aniq Muhammadun
KH. Azizi Hasbullah
Prof. Dr. Ir. KH. Mohammad Nuh, DEA
Mudatasir Badaruddin
Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar, MA
KH. A. Mu’adz Thohir
Dr. KH. Abdul Ghafur Maimoen, MA
KH. Bahauddin Nursalim
KH. Subhan Makmun
KH. Hambali Ilyas
KH. Imam Buchori Cholil
Prof. Dr. KH. Abd. Ala Basyir
KH. Muhammad Cholil Nafis, Lc, MA, Ph.D
KH. Ahmad Hans Shodaqoh
KH. Moch. Chozien Adenan
KH. Abdul Wahid Zamas
KH. Abdul Wahab Abdul Gafur, LC
Katib Aam: KH. Ahmad Said Asrori

Katib:
KH. Nurul Yaqin Ishaq
Dr. KH. M. Afifudin Dimyathi, Lc, MA
KH. Sholahudin Al Aiyub, M.Si
Dr. KH. Hilmy Muhammad, MA
KH. Abu Yazid Al-Busthami
KH. Faiz Syukron Makmun, Lc, MA
KH. Athoillah Sholahuddin Anwar
KH. Muhammad Abdurrahman Al Kautsar
Dr. KH. Abdul Moqsith Ghazali, MA
KH. Reza Ahmad Zahid
Habib Luthfi bin Ahmad Al-Attas
Dr. KH. Abdul Ghofar Rozin
KH. Maksum Faqih
Dr. KH. Nur Taufik Sanusi, MA
KH. M. Syarbani Haira
KH. Muhammad Aunullah A’la Habib, Lc
KH. Ahmad Muzani Al-Fadani
KH. Sarmidi Husna
H. Ikhsan Abdullah, SH, MH
KH. Muhyidin Thohir, M.Pd.
KH. Ahmad Tajul Mafakhir
Dr. HM. Asrorun Ni’am Sholeh, MA

A’WAN
Habib Syech bin Abdul Qadir Assegaf
Habib Ahmad Al Habsyi
Dr. KH. Zaidi Abdad
Dr. H. Endin AJ Soefihara, MMA
Dr. H. Imam Anshori Saleh, SH, MA
Hj. Nafisah Ali Maksum
Hj. Badriyah Fayumi
Hj. Ida Fatimah Zainal
H. Ahmad Sudrajat, Lc. MA
KHR. Chaidar Muhaimin
KH. Najib Hasan
Dr. Ali Masykur Musa, M.SI, M.Hum
Dr. Anis Naki
Dr. H. Agus Rofiudin
KH. Matin Syargowi
H. Hamid Usman, SE
Hj. Dr. Faizah All Sibromalisi
Prof. Dr. Muhammad Nasir
Dr. H. MO Alydrus
KH. Masyhun Malik
KH. Mahfud Asirun
KH. Yazid Romli, Lc, MA
KH. Ahmad Ma’shum Abror, M.Pd.I
Dr. Dany Amrul Ichdan, SE, M.Sc
Dr. H. Jun Ardiantoro, M.Si
Ir. H. Irsan Noor
KH. Taj Yasin Maimun
KH. Muhammad Fadlan Asyari
Prof. Dr. Asasri Wami
H. Muhajirin Yanis
Masryah Amva
H. Misbahul Ulum, SE
Prof. Dr. Ali Nurdin
Dr. Rahmat Hidayat
Dr. Chaider S. Banualim, MA
KH. Abdul Muhaimin
H. Zainal Abidin Amir, MA

TANFIDZIYAH

Ketua Umum: KH. Yahya Cholil Staquf
Wakil Ketua Umum:
KH. Zulfa Mustofa
KH. Sayyid Muhammad Hilal Al Aidid
Prot. Dr. H. Nizar Ali, M.Ag
H. Nusron Wahid, SE

Ketua:
Prof. Dr. KH. Moh. Mukri, M.Ag
KH. Hasib Wahab Chasbullah
Ny. Dra. Hj. Khofifah Indar Parawansa, MA
H. Amin Said Husni, MA
H. Aizuddin Abdurrahman, SH
KH. Abdul Hakim Mahfudz
H. Umarsyah, S.IP
H. Ishfah Abidal Aziz, SHI, MH
Dr. H. Miftah Faqih
Ny. H. Alissa Qotrunnada Wahid, S.Psi
Drs. H. Amiruddin Nahrawi, M.Pd.
Drs. H. Ulyas Taha, M.Pd
H. Sarbin Sehe, S.Ag, M.Pd.L.
Prof. Dr. H. Agus Zainal Arifin
Drs. H. Abdullah Latopada, MA
Dr. KH. Ahmad Fahrurrozi
Drs. H. Muhammad Tambrin M.M.Pd
Mohamad Syafi Alielha
H. Anf Rahmansyah Marbun, SE, MM
Padang Wicaksono, SE, M.Sc, Ph.D
Ir. Fahrizal Yusuf Affandi, M.Sc, Ph.D
H. Nasyirul Falah Amru, SE, MAP
H. Choirul Sholeh Rasyid, SE
Dr. H. Zainal Abidin Rahawarin, M.Si
H. Mohammad Jusuf Hamka
Dr. H. Eman Suryaman, SE, MM
H. Robikin Emhas

Sekretaris Jenderal: : Drs. H. Saifullah Yusuf
Wakil Sekretaris Jenderal:
KH. Abdussalam Sohib
Prof. Dr. Ahmad Muzakki, M.Ag, SEA
H. S. Suleman Tanjung, M.Pd
Dr. H. Muhammad Aqil Irham, M.Si
Drs. H. Imron Rosyadi Hamid, SE, M.Si
Faisal Saimima, SE
Mas’ud Saleh
Al Rahmayanti, S.Sos, M.Ag
H.M.Silahuddin, MH
H. Rahmat Hidayat Pulungan, M.Si
Habib Abdul Qodir Bin Agil, SH, MA, LLM
Dr. Najib Azca
H. Syarif Munawi, SE, MM
Isfandiari Mahbub Djunaidi
H. Taufiq Madjid, S.Sos, M.Si
Dr. H. Muhammad Faesal, MH, M.Pd
H. Andi Sahibuddin, M.Pd
Drs. Lukman Khakim, M.Si
H. Nur Hidayat, MA
H. Lukman Umafagur, S.Hut, M.Si

Bendahara Umum: H. Mardani H. Maming
Bendahara:
H. Dipo Nusantara Pua Upa, SH, MH, M.Kn
H. Sumantri Suwarno, SE
H. Gudfan Arif
Nuruzzaman, S.Ag, M.Si
Hidayat Firmansyah
Nashruddin Ali
H. Ahmad Nadzir
H. Burhanudin Mochsen
Dr. H. Ashari Tambunan
Dr. Faisal Ali Hasyim, SE, M.Si, CA, CSEP
H. Aswandi Rahman
H. Fesal Musaad, S.Pd, {kumparan}